The Scarecrowish Discernment - Better Living Through Gauge.

Bra att utgå från nya kunskaper

Posted Sept. 15, 2012, 8:36 a.m. By gauge Tags: arbete

Det jag hade hemma var fullt av tid att ha bra saker att göra som att studera nya vägar framåt i livet och då behövde jag ha mer kunskaper som gjorde att jag fick mer och mer ansvar tack vare att jag hade gått en kurs i ledarskap i stockholm och genom detta så förstod jag mer vad chefen stod inför när andra i arbetsledningen inte var villiga att helt lyssna till honom. Detta gjorde att jag berättade för honom att det jag ville föra var att hjälpa till mer genom att jag nu kunde förstå vad han menade och detta för att jag hade gått denna kurs i ledarskap som jag hade gått i stockholm.