The Scarecrowish Discernment - Better Living Through Gauge.

Ej reklam

Posted July 21, 2015, 10:37 p.m. By gauge

Just nu så har vi börjat göra en kampanj mot allt som har med skövling utav skog och jag känner att de har hjälpt oss själva i vår familj. Från det att vi börjat källsortera till att vi börjat tacka nej till reklam och även om det är små steg så har det varit stora för oss. I början så var det rätt så svårt då man var van och titta ifall man kunde hitta något bra erbjudande, vilket resulterade att vi varann dag köpt på oss en massa onödiga saker som användes högst en gång. nu så spontanköper vi nästan aldrig.